Site, apartman, villa, toplu konutlarda ve özel konutlarda yaşayan insanların huzur ve güvenliği ön planda tutularak gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında Protokol Özel Güvenlik Şirketi olarak sitenize özel güvenlik hizmeti sunmaktayız.

Firmamız tarafından apartman, site ve konutların sabotaj, hırsızlık, terör, saldırı gibi tehditlere karşı tehdit ve güvenlik analizi çıkartılmaktadır. Gerçekleştirilen site güvenlik testi ile site güvenlik açıkları tespit edilerek gerekli özel güvenlik görevlisi sayısı teklif edilir. Proje, toplu konut yönetimi veya site yönetimi tarafından kabul gördüğü takdirde eğer yoksa site güvenlik sertifikası alımı için çalışmalar başlatılıp, valilik iznini müteakip, fiziki olarak emlak ve site güvenliği hizmetine başlanır.
Site güvenlik sistemleri
Kontrol ve izleme merkezi
Fiziki güvenlik hizmetlerimizin yanı sıra ve fiziki güvenliği desteklemek amacıyla sitelere ve toplu konutlara bir paket dahilinde uygulayabilme bilgi ve donanımına sahip olduğumuz elektronik site güvenlik sistemleri tavsiye edilir.

Elektronik site güvenlik sistemleri

 • Kapı telefonu
 • Yangın alarm sistemleri
 • Cam kırılma detektörü
 • CCTV kamera sistemleri
 • Vitrin izleme detektörü
 • Bahçe/Site Giriş kapı sistemleri
 • Araç giriş çıkış bariyer düzenekleri
 • Site güvenliği bariyer sistemi
 • Site güvenliği bariyer uygulamaları

Protokol Güvenlik, özel site güvenlik programı çerçevesinde; Personelimize bu teknolojik cihazları kolay bir şekilde kullanabilme uzmanlığı firmamızca verilen meslek içi site güvenliği eğitimi ile kazandırılmış olup, gerek insan gücü ve gerekse teknoloji kullanarak evinizi, ailenizi ve tüm site sakinlerini güvende hissettirecek özel site güvenliği hizmetini profesyonelce vermekteyiz.

Site Güvenlik Görevlisi Oryantasyonu

Toplu konut, site ve bloklardan oluşan apartman topluluklarında başarıyla özel güvenlik hizmeti veren Protokol Güvenlik, özel güvenlik şirketi, profesyonel bir Site Güvenliği tesis edebilmek amacıyla bünyesinde çalışan/çalışacak güvenlik görevlilerini meslek içi eğitime tabi tutar ve kendilerine bu oryantasyon eğitimine ilişkin özel site güvenliği sertifikası verir.

Protokol Güvenlik, site güvenliğinde görevlendirilecek özel güvenlik temel eğitim sertifikalı güvenlik görevlilerine site ve toplu yapılara özgü ihtiyaçları tespit etmek suretiyle ve personele gerekli oryantasyon eğitimi vererek çalışanın Özel Güvenlik Mevzuatı hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan, yetki ve sorumluluklarını bilen, olası istenmeyen durumlara hazırlanmış, görev başında olduğu sürece şirketimizi, şirketimizin güvenilirliğini ve imajını temsil ettiğinin bilincine haiz olan bir personel olmasını hedefler. Unutulmamalıdır ki bir site güvenlik görevlisi hem kendi firmasını hem de site yönetimini ve hatta site sakinlerini temsil eder. Bu nedenle site güvenlik görevlisi oryantasyon eğitimi almış bir personel sitenin tüm ihtiyaçlarını bilmelidir.

Site özel güvenlik görevlisi oryantasyon eğitimi

Müphem olayları ve şüphelileri görebilme kabiliyeti,
Muhtemel acil durumlarda problemleri soğukkanlılık ve sükunet içinde çözme yeteneği,
Görevini titizlikle yaparken ziyaretçi ve site sakinlerini rahatsız etmeme,
İnsan ilişkileri,
Etkili ve Etkin iletişim yöntemleri.
Bu teorik ve uygulamalı meslek içi eğitim kadrosu; Her biri site güvenliği konusunda uzman, üst düzey eğitim deneyimine sahip, güvenlik sektöründe tecrübeli kişilerden oluşan hukukçular, güvenlik ile ilgili özel birimlerde ve operasyon timlerinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensuplarından oluşmaktadır.

Site güvenlik görevlileri için eğitmenlerimiz tarafından verilen meslek içi eğitimin ana hatları;

 • Özel Güvenlik Hukuku
 • Site Güvenlik talimatnamesi ve uygulama yönergeleri,
 • Güvenlik Önlemleri,
 • Bomba ve sair Patlayıcı Maddeler,
 • Olay Yeri Koruma,
 • Güvenlik Sistemleri ve Güvenlik Cihazları (Kameralar, monitörler, devriye tur sistemleri, alarmlar, haberleşme sistemleri),
 • Sitelerde sıklıkla karşılaşılan suçlar ve ilgili suç tipleri,
 • Risk Analizi, Tehdit Değerlendirmesi ve tedbirler
 • Uygulamalı Örnek Olay Pratik Çalışmaları
 • Sivil Savunma
  Acil Durum Plan ve Prosedürleri
 • Sitelerde Özel Güvenlik Etiği
 • Temel İlkyardım
 • İletişim Teknikleri
 • Profesyonel Nitelikler ve Davranış
 • Protokol Eğitimi
 • Yönetici İlişkileri
 • Acil Durum İletişimi

Proje şekli ister apartmanlardan oluşan Toplu konutlar olsun ister villalardan oluşan siteler olsun, isterse müstakil evler olsun, Protokol özel güvenlik şirketi her branşta olduğu gibi bilimsel esaslara dayanan site güvenlik görevlisi eğitimi programı çerçevesinde; Protokol Özel Güvenlik Firması ve Site yönetimleri ile eşgüdümlü çalışabilen, tarafımızdan oluşturulan site güvenlik talimatı muvacehesinde toplu konut ve sitelerde bulunan teknolojik cihazları rahat bir şekilde kullanabilen, site yönetimi ve Protokol Güvenlik ile hızlı ve doğru iletişime geçebilen görevliler yetiştirmeyi ve bu doğrultuda toplu yapı ve apartmanlarda mal ve can güvenliğinin profesyonel bir şekilde sağlanması amaçlar.