Protokol Koruma & Güvenlik kişi, kurum ve kurumlara güvenlik danışmanlığı hizmeti vermektedir. Özel yetiştirilmiş ekipler koşul ve konuları ayrıntılı olarak inceler, gerekli çözüm önerilerini hazırlar ve her bir projede tam bir gizlilik ilkesine bağlı olarak çalışmalarını sürdürür.

Bu esnada ve sonrasında kişilerin yaşam biçimleri, aile hayatı, iş çevreleri incelenir ve projenin durumuna göre plan hazırlanır. Hizmet isteyen şirketlerin konumu, yöntem ve çalışma tiplerine göre güvenlik açısından analiz, kontrol ve hareket kabiliyetlerine çözüm sunar. 

Fiziki, çevre koşulları ve bilgi hassasiyetlerine göre savunma tedbirlerini araştırarak ve geliştirerek aşağıdaki başlıklar altında öneri olarak sunmaktır.

  • Güvenlik zafiyetlerini tespit etmek ve çözüm önermek, 
  • Risk analizini yapmak, 
  • Tehdit değerlendirmesi ve önlemlerini geliştirmek, 
  • Bilgi güvenliğini sağlamak veya açığını bulmak, 
  • Denetim ve kontrol prosedürlerini hazırlamak, 
  • Bilgi ve yönetim talimatların hazırlanması, 
  • Güvenlik teknoloji ürünlerin uygunluğunu ve yeterliliğini tespit etmek, 
  • Güvenlik savunma planlarını hazırlamak, incelemek.