AVM güvenliği gerek toplumsal olaylar, gerek terör olayları ve gerekse hırsızlık, gasp gibi adi suçların sıklıkla yaşanabileceği bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle  işletmenin talepleri doğrultusunda işletmeyi, çalışanlarını, müşteri ve ziyaretçilerini her türlü tehdide karşı korumak ve alınması gerekli her türlü önleyici tedbirleri alıp, geniş kapsamlı bir güvenlik ağı oluşturarak hizmet vermekteyiz.

AVM Güvenliği ; Alışveriş merkezi giriş güvenliği, Otopark güvenliği, Katların güvenliği, Mağaza güvenliği, Müşteri ve personel güvenliği olmak üzere ayrı ayrı ele alınması gereken ve bu alanda profesyonellik gerektiren önemli bir konudur.

Başlıca Tehdit Unsurları : Toplumsal olaylar, Direniş ve grev  Terör olayları, Hırsızlık, Gasp, Sorunlu müşteri..

Alışveriş merkezlerinde güvenlik konusundaki kritik ve prensiplerimiz :

“Giriş ve çıkışların yoğun olduğu kalabalık yerleşkelerin güvenliği” ile “giriş ve çıkışların yetkilendirildiği kuruluşların güvenliğini” temin etmek arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Alışveriş merkezlerinde “işletme kurallarına aykırı hareket eden müşteri” dahi kendisine en üst düzeyde muhatap bulabilme ve ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilme şansına sahip olup, genel davranış şekli açısından müşteri memnun edilmeye çalışılır.

Bununla birlikte sınırları belirlenmiş ve girişlerin yetkilendirildiği kuruluşların güvenliğini sağlarken, nezaket sınırları çerçevesinde hiçbir hareketin kuralların önüne geçmesine izin vermemelisiniz. Halka açık işletmelerde, “işveren statüsündeki AVM yönetimi, güvenlik politikaları ve güvenlik anlayışları birbirinden farklı olan kiracılar ve mağazalar, alışveriş amacıyla gelen ziyaretçiler, dolaşmak amacıyla gelenler ve AVM’ne bağlı personel (temizlik, teknik vs…)” gibi “yaptığınız işten memnun olması” gereken birçok gurupla aynı mekanda altında çalışılır. Bu nevi karmaşık bir yapının güvenliğini sağlamak için özel füvenlik firması tarafından çalıştırılan güvenlik görevlilerinin konsantrasyon sorunu yaşamayan, soğukkanlı ve kendini çok iyi ifade edebilen kişiler arasından seçilmesi gerekir. AVM’lerinde konuk ile ilk temas noktası olan güvenlik noktalarında görevlendilen güvenlik ekibinin, AVM’nin imajına ve kurum kültürüne uygun kişilerden oluşması gerekir.

Müşterinin kapıdan girerken edindiği yargı, AVM ile ilgili düşüncelerinin olumlu ya da olumsuz olarak şekillenmesine sebep olduğu, AVM’ne gelen konukların ağırlıklı bir bölümü, giriş güvenlik önlemlerini ve üst kontrollerini “sevimsiz” bulması ve “sabırsız” davranması tecrübelerimiz ile sabit bir olgudur. Fakat beden dilini iyi kullanabilen profesyonel bir özel güvenlik görevlisi, ziyaretçiyi kurallara uygun bir biçimde kontrolden geçirip sorunsuz bir şekilde çarşıya girişini sağlamak ve güvenliğin yanı sıra müşteri memnuniyetine de odaklanmak durumundadır. Kaldı ki çoğu alışveriş merkezinde güvenlik personelinin müşteriye danışmanlık fonksiyonu olduğu da göz ardı edilmemelidir.

Bu nedenle biz Protokol Özel Güvenlik olarak; AVM sektöründe iyi güvenlik sağlamak için, standartların net olarak belirlenmesini ve görevde uzmanlık seviyesine gelmiş (sertifikasyon) personelle çalışmak gerektiğini düşünüyoruz. Buna ek olarak; AVM’lerinde oluşturduğumuz Güvenlik Kontrol Merkezlerinde “suçla mücadele” ve “kalabalık yönetimi” konularında uzman ve tecrübeli profesyonel personeller ile çalışmayı uygun görüyor, bu konuda çalışanlarımıza gerekli görülen Profesyonel AVM güvenliği oryantasyon eğitimini titizlikle veriyoruz.

AVM Güvenliği en iyi tercih bizimle iletişim kurmak olacaktır.