Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir ?

Özel güvenlik, kişi ve kurumlar korumakla görevli olan kişilerdir. Bu kişiler aldıkları kapsamlı eğitimler sayesinde kimi zaman can güvenliğini kimi zaman ise mal güvenliğini sağlamak ile sorumludur. Özel güvenlik olan kişilerin işlerini yaparken belirtilen yasalara uymaları zorunludur. Bu yasalar onların yetki ve sorumluluklarını belirli sınırlar altına almaktadır. Bu kuralların dışına çıkmaları halinde de hem idari hem de cezai yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilirler.
Hastane, eğitim merkezleri ve okullar, alışveriş merkezleri, banka, fabrika ve rafineriler gibi güvenlik bulundurma zorunluluğu olan alanlarda bu kişilerin varlığı güvenliğin sağlanması açısından oldukça önemlidir. herhangi bir durum karşısında ilk müdahaleyi yapan bu kişiler olayların büyümesini engelleyebileceği gibi güvenliğin sağlanmasından da sorumludur.

Güvenlik Görevlisinin Yetki Alanı 

Güveliklerin sahip olduğu yetkiler görev alanlarına göre farklılık gösterebilir. Fakat genel olarak bütün özel güvenlik görevlilerinin sahip olduğu bazı yetkiler mevcuttur.

Güvenlik görevlileri özellikle insan kalabalığının fazla olduğu etkinliklerde kimlik sorma yetkisine sahiptir. Konser, toplantılar, spor müsabakaları gibi alanlar bu etkinlikler içerisinde yer alır. Bunların yanı sıra gar, havaalanları, liman gibi yerlerde de özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkileri bulunmaktadır.

Özel güvenlik olarak görev alan kişilerin sahip olduğu bir diğer yetki ise arama yetkisidir. Korunan alana giriş çıkış yapan kişileri arama yetkisi bu kişilere verilmiştir. Fakat özel güvenlik görevlileri bu işlemi yalnızca teknik bir ekipman ile yapabilir. Kesinlikle el ile arama yapma yetkileri yoktur.

Emanet alma ya da el koyma gibi konularda da özel güvenlik görevlileri bazı yetkilere sahiptir. Herhangi bir yerde bırakılan ya da unutulan eşyalar özel güvenlikler tarafından emanet eşya olarak alınabilir. Bunun yanı sıra bir arama sırasında tehlike oluşturabilecek ya da suç eşyası sayılan şeyleri de emanet olarak alma yetkileri mevcuttur. Ayrıca bu tür eşyalar üzerinde el koyma hakları da mevcuttur.

Güvenlik görevlilerinin sahip olduğu yetkilerden bir diğeri yakalama yetkisidir. Görev alanlarında işlenen herhangi bir suç esnasında ilgili kişiyi yakalama haklarına sahiplerdir. Bunun yanı sıra haklarında yakalama kararı ya da mahkûmiyet olan kişileri de yalnızca görev alanları kapsamında yakalayabilirler.

Son olarak silahlı güvenlik olarak görev alan kişilerin silah bulundurma ve taşıma yetkileri vardır. Fakat özel güvenlik görevlileri için silah kullanmak son aşama olarak düşünülür. Çünkü zor kullanma yetkisinin son aşaması olarak silah kullanma yetkisi yer alır.